ป้ายกำกับ: ติดเชื้อในกระเเสเลือด

กลั้นปัสสาวะ บ่อยอาจเสี่ยง “ติดเชื้อในกระเเสเลือด”
สุขภาพ, เรื่องอื่น ๆ

กลั้นปัสสาวะ บ่อยอาจเสี่ยง “ติดเชื้อในกระเเสเลือด”

กลั้นปัสสาวะ บ่อยอาจเสี่ยง "ติดเชื้อในกระเเสเลือด" ทราบหรือไม่ว่า การติดเชื้อในกระแสเลือด จากการกลั้นปัสสาวะ ส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิง เนื่องจากมีทางเดินปัสสาวะที่สั้นกว่าผู้ชาย จึงทำให้เชื้อจากภายนอก เข้าสู่ภายในร่างกายได้ง่ายกว่า ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดความผิดปกติ และไม่ได้เข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ กลั้นปัสสาวะ บ่อยอาจเสี่ยง "ติดเชื้อในกระเเสเลือด" เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า อาการที่เราสามารถเห็นได้ชัดจาก การกลั้นปัสวะ มีอาการเป็นอย่างไร สาเหตุโรคกลั้นปัสสาวะ สาเหตุหลักที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงในสตรีเพศเป็นเพราะว่า กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนลง บางทีเรียกกันว่า กระบังลม (เชิงกราน) หย่อน ลองนึกถึงภาพ เปลญวณที่ผูกขึงไว้หย่อน เมื่อมีแรงของน้ำหนักตัว ที่ลงไปนั่งนอนยิ่งหย่อนลงไปคล้าย ๆ กับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่หย่...